Dịch vụ

2. Chức năng hoạt động

• Tư vấn thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (Hạng I, hạng II);
• Tư vấn, thiết kế các hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình(M&E) (Hạng I, hạng II):

o Hệ thống thông gió và điều hòa không khí;
o Hệ thống tạo áp cầu thang thoát hiểm;
o Hệ thống lạnh công nghiệp;
o Hệ thống cấp nhiệt;
o Hệ thống điện chiếu sáng;
o Hệ thống điện động lực;
o Hệ thống điện nhẹ (BMS, Tel&Lan/Net, Camera, Auto door interlocking, Public adress, Television, Door/video phone, Access control, Alarm system etc.);
o Hệ thống chống sét;
o Hệ thống cấp – thoát nước sinh hoạt;
o Hệ thống xử lý nước cấp (RO, distilled water);
o Hệ thống xử lý nước thải;
o Hệ thống thoát nước mưa;
o Hệ thống phòng cháy chữa cháy (Fire alarm, fire protection);
o Hệ thống khí nén dược dụng (Oil-free, clean compressed air);
o Hệ thống khí y tế (Oxygen, Nitrous oxide, Air, Vacuum);
o .v.v.

• Tư vấn mời thầu.
o Lập Hồ sơ mời thầu;
o Tư vấn danh sách các nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực phù hợp gói thầu;
o Lập báo cáo đánh giá các hồ sơ dự thầu theo Luật đấu thầu hiện hành.

Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án:
o Tổ chức lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
o Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng xây dựng của các nhà thầu khác đã ký kết với Chủ đầu tư; giúp Chủ đầu tư quản lý dự án về mặt khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường;
o Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các qui trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;
o Đánh giá tình hình chất lượng của dự án;
o Quản lý tiến độ và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết);
o Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư thiết bị; an toàn lao động, vệ sinh mội trường và phòng chống cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình; đào tạo vận hành; đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

o Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư vấn QLDA đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;
o Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án;
o Giúp Chủ đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án;
o Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hoá và kiểm soát tài liệu của dự án;
o Lập và điều hành kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ.

• Tư vấn giám sát thi công:
o Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật;
o Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;
o Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế;
o Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình;
o Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình;

o Các yêu cầu cụ thể khác:
+ Giám sát và báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ xây dựng tại các thời điểm hoàn thành các công tác thi công được tiến hành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chí thực hiện và tiến độ quản lý chất lượng. Cung cấp cho Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần;
+ Giám sát và báo cáo các tác động của tất cả các phát sinh, sự chậm trễ đối với các thỏa thuận về tiến độ. Tiếp nhận và xem xet trình nộp các yêu cầu thanh toán của Nhà thầu đề xuất lên Chủ đầu tư;
+ Liên hệ và phối hợp cùng các nhà Tư vấn, Nhà thầu hoặc thầu phụ trong việc trình nộp tất cả các chỉ dẫn và hướng dẫn bảo trì, vận hành, chứng chỉ thí nghiệm, bảo hành, bảo đảm, bản vẽ hoàn công và sơ đồ lắp đặt.

+ Nghiệm thu các công tác đã hoàn thành trong việc tuân thủ theo Hồ sơ hợp đồng và bản vẽ trước khi phát hành chứng chỉ nghiệm thu. Nghiệm thu các công tác cần sửa chữa trong quá trình hoàn chỉnh và cuối quá trình hoàn chỉnh , phối hợp cùng các nhà thầu tư vấn trước khi phát hành chứng chỉ hoàn thành;
+ Đánh giá sơ bộ trước tất cả các hồ sơ trình nộp (Bản vẽ triển khai, bản vẽ biện pháp thi công, mẫu vật liệu, báo cáo thí nghiệm, do các nhà thầu hoặc thầu phụ đệ trình;
+ Phát hành chỉ dẫn của nhà quản lý giám sát thi công cho việc bổ sung, loại bỏ hay chỉnh sửa so với hợp đồng gốc, bao gồm bất kỳ việc chỉnh sửa nào có sự chấp thuận của Chủ đầu tư;
+ Thực hiện các trách nhiệm khác theo như hợp đồng đã lập với Chủ đầu tư.

• Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật;
• Lập tổng dự toán và dự toán công trình;
• Thẩm tra thiết kế kỹ thuật;
• Thẩm tra tổng  dự toán, dự toán công trình;
• Thực hiện trọn gói tư vấn xây dựng từ giai đoạn lập dự án đến thanh quyết toán dự án các công trình sản xuất dược, công trình dân dụng;
• Dịch vụ EPCM (Engineering- Procurement of goods- Construction Management: nghĩa là quản lý tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công) công trình dân dụng và công nghiệp.

 

3. Lĩnh vực hoạt động

Các công trình dân dụng:

 • Các bệnh viện;
 • Cao ốc văn phòng;
 • Các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà hàng;
 • Tòa nhà cao ốc căn hộ chất lượng cao;
 • Các trung tâm thương mại và cửa hàng;
 • Các trường Đại học và các trung tâm nghiên cứu;
 • Viện bảo tàng và các công trình văn hóa, nhà hát;
 • Các nhà thi đấu, và các công trình thể thao;
 • .v.v.

Các công trình công nghiệp:

 • Nhà máy Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO/EU/FDA GMP;
 • Nhà máy sản xuất thực phẩm;
 • Nhà máy dệt, may;
 • Các khu công nghiệp;
 • .v.v.