GIÁM SÁT THI CÔNG

1.1. Vai trò của H.K về tư vấn giám sát thi công

Tuỳ theo sự chọn lựa của Chủ đầu tư và đối với từng dự án cụ thể mà Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật HK có thể đảm nhiệm vai trò giám sát thi công cho từng dự án cụ thể. 

1.1.1. Tư vấn giám sát thi công về cung cấp lắp đặt thiết bị, bao gồm

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế;

- Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

1.1.2. Tư vấn giám sát thi công về xây lắp, bao gồm

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật;

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế;

- Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng công trình;

- Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

1.2. Lĩnh vực hoạt động của H.K về giám sát thi công

* Các công trình dân dụng:

Các bệnh viện;

Cao ốc văn phòng;

Các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà hàng;

Tòa nhà cao ốc căn hộ chất lượng cao;

Các trung tâm thương mại và cửa hàng;

- Các trường Đại học và các trung tâm nghiên cứu;

- Viện bảo tàng và các công trình văn hóa, nhà hát;

- Các nhà thi đấu, và các công trình thể thao;

-.v.v.

* Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO/EU/FDA GMP;

- Nhà máy sản xuất thực phẩm;

- Nhà máy dệt, may;

- Các khu công nghiệp.

- .v.v.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1. Tất cả hồ sơ tư vấn giám sát thi công do Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K cung cấp luôn tuân theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Tổ chức chứng nhận BVQI (Anh Quốc) cấp.

2. Hồ sơ tư vấn giám sát thi công do H.K cung cấp luôn tuân theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Đồng thời H.K luôn tham khảo các tiêu chuẩn của các nước và các tổ chức được Bộ Xây Dựng chấp thuận áp dụng vào Việt Nam như: ISO, BS, AS, NF, ASTM, WHO/EU/FDA.v .v.

3. Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K sử dụng các công cụ, hệ thống hỗ trợ hiện đại để hoàn thiện năng lực kỹ thuật của mình nhằm đạt hiệu quả cao và nhanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc ứng dụng các công nghệ cập nhật mới nhất là không thể thiếu trong công tác tư vấn.

4. Bằng bề dày kinh nghiệm tích luỹ đúc kết từ quá trình thi công xây lắp/lắp đặt nhiều công trình thực tế, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã ứng dụng vào công việc tư vấn giám sát thi công của mình để góp phần hoàn thiện và mang lại hiệu quả sử dụng cao cho dự án.

3. KINH NGHIỆM TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Nhờ sự tin tưởng của Chủ đầu tư, cùng với sự nổ lực không ngừng phấn đấu hơn 10 năm, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã tư vấn thành công cho nhiều dự án như sau:

1. CÁC NHÀ Ở TƯ NHÂN (5 TẦNG)

2. CẢI TẠO NÂNG CẤP PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT - XƯỞNG GMP - BAYER VIỆT NAM

3. KHOA LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân Dân Miền Đông

4. NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM ROUSSEL VIỆT NAM - VSIP I - SAPHARCO (giai đoạn 1)

5. NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM ROUSSEL VIỆT NAM - VSIP I (giai đoạn 2)

6. TÒA NHÀ ESUHAI

7. XƯỞNG SẢN XUẤT THUỐC THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO (giai đoạn 1), Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2 Tháng 9

8. XƯỞNG SẢN XUẤT THUỐC THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO

    Công Ty Dược TW Huế MEDIPHARCO