EPCM

1.1. EPCM là gì?

EPCM là chữ viết tắt tiếng Anh của Engineering - Procurement of goods - Construction Management, nghĩa là quản lý tổng thầu thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công.

1.2. Vai trò của H.K về EPCM

Quản lý các công việc thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ – thi công xây dựng công trình được gọi chung là Công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả. Công ty Tư vấn Kỹ thuật H.K sẽ:

- Quản lý nhà thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các dịch vụ khác liên quan tới công việc thiết kế hoặc tự thực hiện thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Quản lý việc cung cấp thiết bị và vật tư cần thiết để thực hiện công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt được qui định trong hợp đồng; 

- Quản lý việc giao đến công trường tất cả vật tư, thiết bị cho công trình và công việc, tất cả các công trình tạm và các vật tư cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế và hợp đồng;

- Quản lý việc lập biện pháp tổ chức thi công và thi công xây dựng công trình;

- Quản lý việc chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình như qui định;

- Quản lý việc thực hiện chạy thử công trình như qui định;

- Giám sát và chỉ đạo việc chạy thử công trình;

- Quản lý việc cung cấp tất cả vật tư, thiết bị, hàng hoá nhập khẩu nào phục vụ cho thi công xây dựng công trình;

- Quản lý việc phối hợp với các Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các Bên khác do Nhà thầu thuê có liên quan đến công việc và với các nhà bản quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo rằng tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng vào công trình đúng theo qui định của hợp đồng;

- Quản lý việc cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt được nghiệm thu bàn giao công trình theo hợp đồng;

- Quản lý việc thực hiện công việc một cách an toàn;

- Quản lý việc đào tạo, hướng dẫn nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình trong phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

- Quản lý việc thực hiện về hoàn công theo đúng quy định hiện hành hoặc tự thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại Điều này nhưng có thể suy diễn từ hợp đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có qui định khác trong hợp đồng. 

1.3. Lĩnh vực hoạt động của H.K về EPCM

* Các công trình dân dụng:

Các bệnh viện;

Cao ốc văn phòng;

Các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà hàng;

Tòa nhà cao ốc căn hộ chất lượng cao;

Các trung tâm thương mại và cửa hàng;

- Các trường Đại học và các trung tâm nghiên cứu;

- Viện bảo tàng và các công trình văn hóa, nhà hát;

- Các nhà thi đấu, và các công trình thể thao;

-.v.v.

* Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO/EU/FDA GMP;

- Nhà máy sản xuất thực phẩm;

- Nhà máy dệt, may;

- Các khu công nghiệp.

- .v.v.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1. Tất cả hồ sơ tư vấn EPCM do Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K cung cấp luôn tuân theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Tổ chức chứng nhận BVQI (Anh Quốc) cấp.

2. Hồ sơ tư vấn EPCM do H.K cung cấp luôn tuân theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Đồng thời H.K luôn tham khảo các tiêu chuẩn của các nước và các tổ chức được Bộ Xây Dựng chấp thuận áp dụng vào Việt Nam như: ISO, BS, AS, NF, ASTM, WHO/EU/FDA.v .v.

3. Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K sử dụng các công cụ, hệ thống hỗ trợ hiện đại để hoàn thiện năng lực kỹ thuật của mình nhằm đạt hiệu quả cao và nhanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc ứng dụng các công nghệ cập nhật mới nhất là không thể thiếu trong công tác tư vấn.

4. Bằng bề dày kinh nghiệm tích luỹ đúc kết từ quá trình quản lý nhà thầu thi công xây lắp/lắp đặt nhiều công trình thực tế, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã ứng dụng vào công việc quản lý nhà thầu thi công EPCM của mình để góp phần hoàn thiện và mang lại hiệu quả sử dụng cao cho dự án.

3. KINH NGHIỆM EPCM

Sau nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án, đồng thời được sự tin tưởng, giao phó của Chủ đầu tư, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã thực hiện thành công các dự án như sau:

1. CÁC NHÀ Ở TƯ NHÂN (5 TẦNG)

2. TÒA NHÀ ESUHAI