QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.1. Vai trò của KHK về tư vấn quản lý dự án

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư mà Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật HK sẽ đảm nhiệm công việc quản lý dự án cho từng dự án cụ thể.

 • Tổ chức lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
 • Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng xây dựng của các nhà thầu khác đã ký kết với Chủ đầu tư; giúp Chủ đầu tư quản lý dự án về mặt khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường;
 • Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các qui trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;
 • Đánh giá tình hình chất lượng của dự án;
 • Quản lý tiến độ và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết);
 • Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư thiết bị; an toàn lao động, vệ sinh mội trường và phòng chống cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình; đào tạo vận hành; đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;
 • Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, tư vấn QLDA đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;
 • Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án;
 • Giúp Chủ đầu tư quản lý rủi ro liên quan đến dự án;
 • Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hoá và kiểm soát tài liệu của dự án;
 • Lập và điều hành kế hoạch thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ.

 

1.2. Lĩnh vực hoạt động của H.K về quản lý dự án

* Các công trình dân dụng:

Các bệnh viện;

Cao ốc văn phòng;

Các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà hàng;

Tòa nhà cao ốc căn hộ chất lượng cao;

Các trung tâm thương mại và cửa hàng;

- Các trường Đại học và các trung tâm nghiên cứu;

- Viện bảo tàng và các công trình văn hóa, nhà hát;

- Các nhà thi đấu, và các công trình thể thao;

-.v.v.

* Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO/EU/FDA GMP;

- Nhà máy sản xuất thực phẩm;

- Nhà máy dệt, may;

- Các khu công nghiệp.

- .v.v.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
 1. Tất cả hồ sơ tư vấn quản lý dự án do Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K cung cấp luôn tuân theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Tổ chức chứng nhận BVQI (Anh Quốc) cấp.
 2. Hồ sơ tư vấn quản lý dự án do H.K cung cấp luôn tuân theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Đồng thời H.K luôn tham khảo các tiêu chuẩn của các nước và các tổ chức được Bộ Xây Dựng chấp thuận áp dụng vào Việt Nam như: ISO, BS, AS, NF, ASTM, WHO/EU/FDA.v .v.
 3. Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K sử dụng các công cụ, hệ thống hỗ trợ hiện đại để hoàn thiện năng lực kỹ thuật của mình nhằm đạt hiệu quả cao và nhanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc ứng dụng các công nghệ cập nhật mới nhất là không thể thiếu trong công tác tư vấn.
 4. Bằng bề dày kinh nghiệm tích luỹ đúc kết từ quá trình thi công xây lắp/lắp đặt nhiều công trình thực tế, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã ứng dụng vào công việc tư vấn quản lý dự án của mình để góp phần hoàn thiện và mang lại hiệu quả sử dụng cao cho dự án.
3. KINH NGHIỆM TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Sau nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, giám sát, đấu thầu cho các dự án, đồng thời được sự tin tưởng, giao phó của Chủ đầu tư, Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K đã thực hiện thành công các dự án như sau:

1. CÁC NHÀ Ở TƯ NHÂN (5 TẦNG)

2. CẢI TẠO NÂNG CẤP PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT - XƯỞNG GMP - BAYER VIỆT NAM

3. NHÀ TRƯNG BÀY, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ - ĐẠI LÝ Ô TÔ NISSAN (SAMCO)

4. TÒA NHÀ ESUHAI